Sju sjösjuka sjömän sköts av sjuttiosju sjuksköterskor på skeppet till Shanghai.

Sju sjösjuka sjömän sjöng sjukt sköna sånger om sjöstjärnor!

Farfar, får får får? — Nej, får får inte får, får får lamm.

Flyg, fula fluga, flyg! Och den fula flugan flög.